• Keevitustööd (TIG, MIG/MAG, MMA)
  • Roostekindlate ja mustade nii surve all kui surveta töötavate mahutite ja paakide valmistamine ja remontimine
  • Roostekindlate ja mustade torude ja teenindusplatside valmistamine ja remontimine
  • Tehnoseadmete ja roostekindlate ja mustade metallkonstruktsioonide valmistamine ja remontimine
  • Roostekindlate ja mustade mittestandardsete seadmete valmistamine ja remontimine
  • Jahutustorustike valmistamine ja remontimine
  • Auruvarustuse ja kondensaadi valmistamine ja remontimine
  • Pumplatele filtrite valmistamine ja nende remontimine
  • Torulaudade valmistamine ja remontimine
  • Plasma- ja gaasilõikus

Teenused