• Tehnoseadmestiku ja roostekindlate ja mustade metallkonstruktsioonide kokkupanek ja paigaldamine
  • Roostekindlate ja mustade torustike ja teenindusplatside kooste ja paigaldamine
  • Roostekindlate ja mustade mittestandardsete seadmete kooste ja paigaldamine
  • Roostekindlate ja mustade nii surve all kui surveta töötavate mahutite ja reservuaaride kooste ja paigaldamine
  • Jahutustorustike kooste ja paigaldamine
  • Auruvarustuse ja kondensaadi kooste ja paigaldamine
  • Pumpade ja filtrite kooste ja paigaldamine
  • Torusõelade valmistamine ja paigaldamine

Montaažitööd